Nabízíme

Odborné konzultace

V případě, že chcete realizovat montáž vzduchotechniky nebo klimatizace a nemáte projektovou dokumentaci, je třeba důkladně zkonzultovat Vaše požadavky, možnosti prostoru, požadavky dotčených úřadů (především krajské hygienické stanice), případně další informace.

Potřebujete-li realizovat "větší vzduchotechnický nebo klimatizační celek" a chcete se obrátit na projektanta, doporučujeme Vám níže uvedené:

Projekce - Ústí nad Labem

Ing. Jan Basík

Ing. Valdemar Hrotek

Ing. Bohumil Hrotek

 

Projekce - ČR

Ing. Marek Šebesta

 

Projekce - Děčín

Ing. Josef Duben

Ing. Jiří Duben

Ing. Daniel Florián

Projekce - Teplice

Ing. Olga Strohschneiderová

Prohlídka místa realizace

V případě složitějších celků, nejasností nebo zakázek bez projektové dokumentace je třeba provést prohlídku dotčených míst, kde bude probíhat montáž vzduchotechniky nebo klimatizace. Na místě se s investorem vyjasní poslední informace potřebné ke zdárné realizaci.

Cenové nabídky

Na základě předloženého výkazu výměr, projektové dokumentace nebo  vlastního návrhu, Vám zpracujeme cenovou nabídku na kompletní dodávku a montáž. Nabídka bude obsahovat veškerý materiál potřebný pro kompletní realizaci díla. Nabídka může obsahovat i doprovodné profese jako jsou stavební práce, elektroinsatalace, vodoinstalace, MaR a jiné.

Montáž vzduchotechniky a klimatizace

Naši technici zrealizijí vzduchotechniku a klimatizaci dle projektové dokumentace, Vašich požadavků a vždy budou zohledňovat Vaše přání při samotné realizaci.

Servis

Servisujeme vzduchotechniku a klimatizaci nejen námi instalovanou, ale i stávající. Servis záruční je často nutný pro dodržení záruční lhůty na dodané zařízení. Pozáruční servis doporučujeme pro prodloužení životnosti technologického zařízení.

Kontroly protipožárních klapek

Provádíme pravidelné kontroly provozuschopnosti protipožárních klapek známé jako "revize".

Kontrolujeme, případně provádíme úpravy nebo opravy klapek, talířových ventilů a mřížek zajišťujících protipožární bezpečnost.

Jedná-li se o instalaci a prvotní kontrolu, vystavujeme záznamovou knihu protipožárních klapek, kterou rádi vystavíme i na již instalované klapky.

Měření a zaregulování vzduchotechniky

Probíhala-li rekonstrukce či výstavba nového objektu, je třeba při kolaudačním řízení předložit protokol, který dokládá, že v místě instalovaná vzduchotechnika splňuje Nařízení vlády 361/2007 sb. Investor sám obvykle namá možnost doložit, že vzduchové výkony mají předepsané parametry. Proto provádíme měření a zaregulování systému vzduchotechniky a zpracovaným protokolem potvrzujeme, že zařízení splňuje vzduchové parametry dle platných norem.

Studie, posouzení stavu

Zpracujeme Vám i studii, která popíše stav Vašeho zařízení a určí je-li vhodná repase, či je oprava již nerentabilní. V obou případech Vám můžeme zpracovat i cenovou nabídku na opravu případně novou realizaci vzt nebo klimatizace.