Vzduchotechniku levně nebo pořádně?

Dokážeme Vám nabídnout a zrealizovat vzduchotechniku v přijatelné cenové relaci, plně funkční, s použitím výrobků od renomovaných výrobců nicméně s omezenými možnostmi a nebo s použitím komponentů s nízkou hlučností, s malou spotřebou a vysokou účinností, umožňujícím pohodlné ovládání, s možností nastavení kalendáře, s reakcemi na různé vnější vlivy jako jsou vysoká vlhkost, CO2, teplota aj.


Volba je na Vás


Co vlastně potřebujete?

Každá aplikace vychází z jiných požadavků a je vždy řešena jinak. Individuálně s ohledem na potřeby investora nebo uživatele.

Odvod vzduchu

Odvod vzduchu v případě lokálního znečištění vzduchu (restaurace, kuchně, svařování, zdroje tepla, práce s rozpouštědly aj.).  V tomto případě dojde pouze k odvodu lokálně znehodnoceného vzduchu a neřeší se přívod čerstvého vzduchu jako náhrada za odvedený viz "Přívod vzduchu".

Přívod vzduchu

Přívod vzduchu se řeší v případě, kdy prostor vyžaduje nucený přívod čerstvého vzduchu, nejčastěji pracoviště se stálým výskytem osob, kterým je třeba zajistit bezvadné a nezávadné prostředí. Přiváděný vzduch musí být filtrován (třída filtrace G3 až F9) a v zimním období ohříván (el. ohřev, vodní ohřev, klimatizace).

Tato varianta řeší spolu s odvodem vzduchu to co je vyžadováno od vzduchotechniky - zajištění odvodu  znehodnoceného a přívod čerstvého vzduchu. Neřeší však návratnost vstupních energií. To je již záležitostí "Rekuperace"

Rekuperace

Rekuperační jednotka zajišťuje, že Vámi vložené enregie na vytápění, nebo vychlazení prostoru budou zpětně využity a Vaše náklady na udržení teploty nebo chladu v prostoru se podstatne sníží.

Minimální účinnost dnešních rekuperačních jednotek není nižší než 50% . V dnešní době naopak výrobci rekuperačních jednotek dosahují účinnosti až 95% (jednotky pro bytovou výstavbu).